Motorklubb

De svenska motorklubbarna kan delas in i flera olika kategorier. Den ena kategorin är de klubbar där fordonsägarna har sitt fordon främst för utställning, cruising och uppvisning. Här handlar det främst om äldre fordon som man renoverat med syfte att de ska se ut som original.

Omgjord bil

En annan kategori är där medlemmarna främst ser mekandet och ombyggnationerna som det stora intresset. Här kan det lika gärna handla om nya som gamla bilar, dyra som billiga. Även om medlemmarna även kör med fordonen så är det att renovera och förändra som för medlemmarna samman.

Ytterligar motorklubbar finns hos den mer utövande gruppen medlemmar. Här finns exempelvis motorcykelklubbar som anordnar gemensamma resor genom Europa eller dragracingklubbar där medlemmarnas mål är att komma först över mållinjen på kommande race.

Motorcykelklubb

Då motorsport är en av de större sporterna i Sverige finns det nästan en klubb oavsett intresse och inriktning. Men detta främst i storstäderna.

Vad krävs det för att bli medlem i en motorklubb? Det beror på. Vissa klubbar har en inträdesavgift som gör att man får ett medlemskort och blir medlem livet ut. Det vanligaste är dock att klubbarna tar årsavgifter för medlemskap. Det är rimligt att räkna med att få betala upp till en tusenlapp för medlemskap i en klubb som du väljer. Genom att bli medlem i en motorklubb får du tillgång till ett starkt socialt nätverk. Klubbmedlemmar har oftast liknande intressen och strävan att hjälpa varandra med allt möjligt – från extraknäck till musiktips. Känner du att du saknar något i ditt sociala liv och vill knyta nya kontakter kan medlemskap i en motorklubb bli en spännande resa för dig – oavsett om du äger en bil eller ej.